Gerjan Rijneveld

Van Noordenne Accountants

‘We kunnen nu, met dezelfde capaciteit aan mensen, meer werk doen’.

We waren al een tijd op zoek naar een innovatieve oplossing binnen de accountantscontrole, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare data. Dit ter bevordering van een efficiëntere en effectievere aanpak. Van concullega’s begrepen we dat zij met de standaard werkprogramma’s van SoliTrust werken, en daar positief over zijn. Vervolgens zijn we met Bert van den Brink (partner bij SoliTrust) in gesprek gegaan, en de manier waarop zij hun oplossingen aanbieden sprak ons erg aan.

Wel vroegen we ons af: kunnen wij de oplossing vanuit SoliTrust op een goede manier onderdeel laten uitmaken van onze controle-aanpak? En levert dit daadwerkelijk de toegevoegde waarde op die wij voor ogen hebben? Daarom zijn we in juni 2022 gestart met een pilot, waarin we bij drie klanten de analyse hebben gebruikt.

Ik kan er kort over zijn: de pilot is zo goed bevallen, dat we besloten deze werkwijze zoveel mogelijk uit te rollen. Inmiddels maken we gebruik van zowel de basis- als de verdiepende analyses, voor een groot deel van onze klanten.

SoliTrust heeft expertise in huis die wij zelf niet hebben. We zijn accountants, geen data-analisten. Het voordeel van de standaard werkprogramma’s van SoliTrust is voor ons de tijdwinst en de efficiëntie die het oplevert. We kunnen nu, met dezelfde capaciteit aan mensen, meer werk doen. Wat ook erg prettig is, is de uniformiteit in je dossiers.

De samenwerking met SoliTrust verloopt op alle fronten goed. Vorig jaar heeft SoliTrust bijvoorbeeld een online portal ontwikkeld, waar onze collega’s aan gekoppeld zijn. Door middel van dit portal zorgen ze er onder meer voor dat het uitwisselen van analyses goed verloopt en dat analyses altijd tijdig beschikbaar zijn. Wat wij erg fijn vinden? SoliTrust haalt data uit elke bron op en zorgt ervoor dat de data op een uniforme wijze in een werkprogramma terechtkomt. En zijn zij niet bekend met het systeem van onze klant, dan nemen zij het voor hun rekening dat zij het systeem tóch snappen.

Verder organiseren ze periodiek bijeenkomsten met ons als accountants, waarbij input geleverd kan worden voor bestaande werkprogramma’s én waarbij behoeften geuit kunnen worden voor nieuwe analyses. Hebben wij wensen? Dan kijken ze meteen of ze ons hierin tegemoet kunnen komen. Vaak worden dingen op korte termijn geregeld. Lukt dit niet direct, maar gaat het om een aanpassing die voor hun hele klantenportefeuille aantrekkelijk is, dan zetten ze het op de ontwikkelagenda.

En niet alleen de samenwerking tussen ons verloopt goed, ook die met onze klanten. SoliTrust is altijd bereid om met onze klanten mee te denken en ze mee te nemen in hun werkwijze.

Kortom: wij zijn erg tevreden over de samenwerking met SoliTrust. Natuurlijk moeten we zelf ons werk doen, maar gebruikmaken van de hedendaagse mogelijkheden heeft ons tijd, efficiëntie en een effectievere controle-aanpak opgeleverd.

 

Inloggen Portal