Michael Driessen

VWG Accountants

‘De samenwerking met SoliTrust heeft ons niet alleen snelheid en efficiëntie, maar ook beter inzicht opgeleverd.’

Wij streven ernaar een innovatief accountantskantoor te zijn door de toepassing van data-analyse in onze controleaanpak. In plaats van dit zelf te ontwikkelen zijn we hiervoor de samenwerking met SoliTrust aangegaan.

Voorheen spendeerden we veel tijd aan het structureren van de data. Enorme steekproeven van soms wel driehonderd stuks, daar zat niemand op te wachten. Bovendien kregen we de uitzonderingen daarmee niet volledig inzichtelijk.

Met de werkprogramma’s van SoliTrust is de data al gestructureerd bij de start van de controle. De snelheid waarmee wij de gegevensgerichte werkzaamheden kunnen uitvoeren is daardoor enorm omhoog gegaan. Deze manier van controleren maakt ons vak weer aantrekkelijk, en dat spreekt ook de nieuwe generatie accountants erg aan. De samenwerking met SoliTrust heeft ons niet alleen snelheid en efficiëntie, maar ook beter inzicht opgeleverd. Door de toepassing van data-analyse in onze controlewerkzaamheden komen uitzonderingen bovendrijven. We kunnen nu echt op bijzonderheden ingaan, in plaats van random waarnemingen. Dat is voor zowel ons als voor onze cliënten prettig.

SoliTrust is een informele organisatie. Ze zijn altijd bereid om mee te denken in de organisatorische uitvoering en ze zijn erop gericht om continu samen de controleaanpak te verbeteren. We werken nu al enkele jaren prettig met SoliTrust samen en hopen de samenwerking nog verder te intensiveren.

 

Inloggen Portal