Paul van Ierland

De Beer accountants & belastingadviseurs
De Beer

‘Als je de samenwerking aangaat met een andere partij, dan is het niet alleen belangrijk dat zij kwaliteit leveren; het moeten ook mensen zijn waar je op kunt vertrouwen. Bij SoliTrust is dat zeker het geval.’

Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden dat wij de samenwerking zochten met SoliTrust. Het onderwerp data-analyse was destijds al hot, maar onze belangrijkste overweging was dat we onze controles effectiever wilden uitvoeren. We zochten naar een meer gestructureerde manier van vastlegging.

We hebben eerst andere mogelijkheden onderzocht, zoals tools om zelf met data-analyse aan de slag te gaan, of om hier intern een functie voor in te richten. Maar ons kantoor is relatief klein, en deze oplossingen spraken ons onvoldoende aan. Uiteindelijk besloten we data-analyse uit te besteden aan een gespecialiseerde partij.

Het mooie aan SoliTrust is dat ze een gestandaardiseerde oplossing bieden die aansluit op onze controlesystematiek. In het begin moesten we natuurlijk aan elkaar snuffelen en hebben we een aantal testcases gedraaid, maar al snel was er vertrouwen. Inmiddels schakelen we SoliTrust in voor al onze controledossiers. De diepgang wisselt: voor het ene dossier verzorgen ze de basis, voor het andere de complete data-analyse.

De oplossing van SoliTrust biedt eenheid in de dossiers. Dat heeft ons een efficiëntieslag opgeleverd. Maar het meest waardevol zijn de effectiviteit en de borging van de kwaliteit in de controle. Dat zie je ook terug in toetsingsuitkomsten. Onze controles zijn effectiever, omdat we bijzondere transacties in rapportages beter kunnen opsporen.

Bij SoliTrust vind je mensen die écht verstand hebben van data-analyse, en die heel goed kijken: wat gebeurt er nu eigenlijk in dit vak? Onze samenwerking verloopt vlot en prettig. De lijnen zijn kort, ze reageren snel en hun houding is persoonlijk en betrokken. Je hebt echt het gevoel dat er mensen achter zitten. We kunnen open met ze communiceren en kritisch zijn naar elkaar. Ze vragen ons actief naar wat er goed gaat en wat kan er beter kan, en volgen dat ook op. Ook daaraan merk je hun betrokkenheid. Ze richten hun blik vooruit.

Als je de samenwerking aangaat met een andere partij, dan is het niet alleen belangrijk dat zij kwaliteit leveren; het moeten ook mensen zijn waar je op kunt vertrouwen. Bij SoliTrust is dat zeker het geval.

 

Inloggen Portal