Piet Noteboom

Lansigt

‘SoliTrust vult een stuk capaciteit in die we daardoor niet zelf in huis hoeven hebben. Daarnaast is de kwaliteit van onze controles verder verbeterd.’

Een aantal jaar geleden zocht Lansigt naar een aanpak, naar programmatuur, om meer data-analyse uit te voeren in onze controles. De wens om een en ander te automatiseren ontstond enerzijds omdat we de controles kwalitatief hoogwaardiger en efficiënter wilden aanpakken. Anderzijds was automatiseren een noodzaak, omdat ook voor ons het personeelstekort voelbaar werd. We zochten dus naar een betrouwbare partij die de data-analyse voor ons kon uitvoeren, en inmiddels werkt Lansigt alweer een aantal jaar naar tevredenheid met SoliTrust samen.

SoliTrust vult een stuk capaciteit in die we daardoor zelf niet in huis hoeven te hebben. Daarnaast is de kwaliteit van onze controles verder verbeterd. We kunnen gerichter controleren en zien nu dingen die we vroeger niet zagen. Het meest waardevol aan het datamodel Dimensions is dat SoliTrust de data van onze klanten in gestandaardiseerde, hapklare brokken aanlevert, waardoor we veel sneller signaleren wat relevant is voor de controle.

Ik omschrijf onze samenwerking met SoliTrust als prettig en constructief. Ze organiseren regelmatig klankbordbijeenkomsten voor hun gebruikers, waar ook Lansigt bij betrokken is. Wij als gebruikers worden meegenomen in de laatste ontwikkelingen én we kunnen onze wensen aangeven. Daarmee laat SoliTrust zien dat ze niet stilstaan en dat ze ook in de toekomst een goede partner zijn!

Inloggen Portal