Data-analyse

Dimensions: de innovatieve oplossing voor een efficiënte, data-gedreven jaarrekeningcontrole

Enorme hoeveelheden data verzamelen. Het inladen van deze data in analyse-software, om deze vervolgens te analyseren. Het toepassen van data-analyse voor de jaarrekeningcontrole is complex en vraagt om specialistische kennis. Zowel het verzamelen van de gegevens als het interpreteren, waarderen en presenteren ervan is een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat alle informatie optimaal benut wordt? En hoe waarborg je de veiligheid en de betrouwbaarheid van de processen?

SoliTrust is gespecialiseerd in het ontsluiten en analyseren van financiële en operationele data. Met behulp van ons data-model Dimensions ontzorgen we accountants bij data-analyse. Wat we precies doen? We vertalen alle data van jouw klanten naar gestructureerde informatie en leggen dit vast in heldere, diepgaande en gestandaardiseerde rapportages.

Welke systemen je klanten ook gebruiken. Met de uitkomsten van de analyses worden verbanden blootgelegd en uitzonderingen eenvoudig inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan werkprogramma’s van jaarrekeningposten, analyses op banktransacties, productiviteit of een geld-goederenbeweging. Want data-gedreven beslissingen maken begint bij kwalitatief en diepgaand inzicht.

Gestandaardiseerde data-analyse voor al je klanten?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie.

De voordelen van het data-model Dimensions?

Betrouwbaarheid

Door onze ervaring met financiële en operationele softwarepakketten, garanderen we een veilige en efficiënte werkwijze. Zo bieden we een veilige en gebruiksvriendelijke uploadportal voor het aanleveren van data. Ook valideren we de dataset op onderlinge consistentie, waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt gewaarborgd.

Kwalitatiever inzicht

Door alle beschikbare data in de controle te betrekken, worden uitzonderingen eenvoudig inzichtelijk gemaakt en bieden we diepgaand inzicht.

Efficiënter rapporteren

Welke applicaties je klanten ook gebruiken: we zetten alle data uit elke bron om in één gevalideerd standaardmodel. Met het data-model van SoliTrust standaardiseer je de data-analyse voor al je klanten.

Ben jij klaar voor de toekomst van een data-gedreven jaarrekeningcontrole? Neem contact op voor meer informatie.

Met data-analyse haal je het maximale uit de beschikbare gegevens

Organisaties bezitten een schat aan operationele en financiële data. Zonder data-analyse blijft een deel van de informatie onbenut. Met ons innovatieve data-model Dimensions wordt alle beschikbare data betrokken in de analyse. We ontsluiten ongestructureerde data en verwerken deze in heldere, diepgaande én gestandaardiseerde analyses. Onze werkwijze geeft een compleet beeld. Het legt trends en verbanden bloot en werpt direct zicht op eventuele hiaten en afwijkingen. We laten zien welke kansen en risico’s er zijn en bieden inzicht in kwetsbaarheden en mogelijkheden. Zo bieden we waardevolle en betrouwbare managementinformatie en helpen we jou als accountant om gerichter onderzoek te doen.

Het maximale uit de beschikbare gegevens halen? Kies voor gestandaardiseerde data-analyse.

De SoliTrust-gebruikersgroep

Samenwerken is vertrouwen en verbinden

Een samenwerking is pas succesvol als er vertrouwen en verbinding is. Daarom hebben we de Gebruikersgroep opgericht. Regelmatig organiseren we een bijeenkomst waarbij we met ‘onze’ accountants in gesprek gaan. Welke ontwikkelingen zijn er binnen de controlepraktijk? Welke vraagstukken spelen er? Waar loop je tegenaan in het werkveld? Wat heb je nodig? We luisteren naar je, laten ons inspireren door je en zoeken continu naar manieren om ons data-model nóg beter te laten aansluiten op jouw wensen.

Data-analyse: onze werkwijze


START
1

PLANNING & VOORBEREIDING

ACCOUNTANT  SOLITRUST

Zet jij als accountant SoliTrust in voor het gebruik van gestandaardiseerde data-analyse? Dan:

  • Stuurt SoliTrust jou een geheimhoudingsovereenkomst die je mag tekenen;
  • Stem jij met jouw klant de te volgen aanpak af;
  • Stuurt SoliTrust een data verzoek naar jouw klant.
2

DATA-EXTRACTIE

SOLITRUST   KLANT

Afhankelijk van het ERP-pakket en het type database stemmen we af op welke wijze de overdracht plaatsvindt.

3

DATA-OVERDRACHT

KLANT  SOLITRUST

Jouw klant laadt data in onze veilige en gebruiksvriendelijke uploadportal. Wanneer nodig bieden wij ondersteuning bij het ontsluiten van de data.

4

DATA VERSTREKKEN

SOLITRUST ACCOUNTANT

SoliTrust analyseert de ontvangen data. Jij ontvangt de analyse via het beveiligde portal. Het resultaat? Een heldere, diepgaande en gestandaardiseerde rapportage.

5

DATA VERWIJDEREN

ACCOUNTANT  SOLITRUST

Heb jij als accountant aangegeven dat de data niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden? Dan verwijderen wij de brondata uit onze systemen.

Ben je geïnteresseerd in het inzetten van gestandaardiseerde data-analyse binnen de controlepraktijk? Neem contact op voor meer informatie. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Inloggen Portal