Katja Ermers

Ik ben verantwoordelijk voor het verbeteren en ontwikkelen van ons datamodel. Daarnaast help ik met het verwerken van gegevens voor klant analyses. Ik begon bij SoliTrust als afstudeerder. Gedurende deze periode werkte ik aan een algoritme voor het automatisch classificeren van brondocumentatie.
Inloggen Portal