door Ernst Albers

Het staat buiten kijf dat data analyse de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole kan verbeteren. Kan verbeteren betekent nog niet automatisch dat dit ook gebeurt. Het spanningsveld ontstaat tussen het verbeteren van de kwaliteit van de controle, het vergroten van de efficiency en de daarbij komende kosten. Hebben wij hiervoor mogelijk een oplossing?

Zoektocht

Veel en intensief luisteren naar onze klanten leert dat de uitdaging voornamelijk ligt in de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden door middel van data analyse. Goed uitgevoerde analyses betekenen nog niet automatisch een goede vastlegging in het controledossier, wat veelal leidt tot inefficiency door de noodzakelijke ‘reparatie werkzaamheden’ achteraf. En ziedaar de wrijving tussen kwaliteit en efficiency. Onze zoektocht krijgt richting: geautomatiseerd zorgen voor standaard vastlegging.

Os

Standaardiseren en automatiseren gaan vaak goed samen. Ons datamodel en onze data analyses voorzien daar in principe in, alleen met de uitkomsten bleek nog niet eenduidig te worden gewerkt. We zien een oplossing: standaard werkprogramma’s voor te controleren jaarrekeningposten. Om onze oplossing te toetsen en te verbeteren maken we gebruik van de ‘wisdom of the crowd’. De bekende anekdote is het raden van het gewicht van een os door een willekeurige groep. Gelukkig bestaat onze doelgroep uit vaktechnische specialisten en levert de ‘wisdom of the crowd’ ons goede input op voor deze werkprogramma’s.

Werkprogramma’s

Belangrijke input is dat een standaard werkprogramma niet mag leiden tot een afvinklijst. Nadenken en vooral de specifieke risico’s in ogenschouw nemen, dat is wat zeker niet verloren mag gaan. Het beste van twee werelden vatten wij in onze werkprogramma’s. Vooraf wordt een risicoschatting gemaakt en bepaald welke analyses uit de bibliotheek bijdragen aan het bereiken van controle-doelstellingen. Het standaard werkprogramma borgt vervolgens dat een analyse op een eenduidige wijze wordt vastgelegd.

Effectief én efficiënt

Standaard werkprogramma’s lijken dé oplossing voor het doorbreken van het spanningsveld tussen het verbeteren van de kwaliteit van de controle, het vergroten van de efficiency en de daarbij komende kosten.

Gebruik maken van de ‘wisdom of the crowd’ leidt ons naar een goed concept en een nog beter gevulde bibliotheek met beschikbare analyses. Nog belangrijker is het concept van co-ontwikkeling samen met onze klanten. Samen elke dag de controles weer beter maken, dat smaakt zeker naar meer!

Wil je meer weten over onze standaard werkprogramma’s, we laten het je graag zien!