Michiel van Dalen, accountant bij Bol Adviseurs

“Voor de controle van de jaarrekening bij een grote diversiteit aan klanten zijn we vaak op zoek naar de verbanden tussen de inkomende en uitgaande geldstroom en de toegevoegde waarde die de klanten realiseren. Dat hele proces wordt tegenwoordig steeds meer in de systemen vastgelegd.

Bol Adviseurs combineert een eigen data-analysepakket met de diensten van SoliTrust. We liepen er vaak tegenaan om de data goed uit een pakket te krijgen. Waar wij meestal aan de rapportagekant van de klant zaten, zie je dat SoliTrust naar de bron gaat. In dat hele proces is SoliTrust gespecialiseerd in het verzamelen van de juiste data uit de verschillende softwarepakketten die bij de klant aanwezig zijn en het op een gestructureerde manier aanleveren van data aan de accountant. Door de voorsprong in technische kennis die ze daarin hebben weten ze van heel veel softwarepakketten precies waar ze moeten zijn. Je merkt gewoon dat SoliTrust daar de afgelopen jaren uitgebreide ervaring in heeft opgedaan.

SoliTrust heeft een eigen datamodel ontwikkeld dat er gestructureerd uitziet. Op basis daarvan kunnen ze snel rapporteren over die data en kunnen wij snel zien waar zich mogelijke aandachtspunten voordoen. Het is een tijdrovend proces als je dat helemaal zelf moet doen en bij iedere klant is het weer anders. Ik zie dat de structuur die SoliTrust hanteert goed aansluit op onze werkzaamheden. Voorheen was je afhankelijker van de rapportages die er bij de klant zijn en nu is er één gestructureerde manier van rapporteren op data. Dus qua structuur en uniformiteit is dit een grote verbetering.”