Marc Nederend, directeur audit bij HLB Blömer

“Wij maken sinds enige tijd gebruik van de expertise van SoliTrust, omdat we de urgentie zagen en de behoefte voelden van onze klanten om meer gebruik te maken van data. Waar we zelf tegenaan liepen was de moeilijkheid om de juiste data volledig uit de systemen te krijgen. SoliTrust heeft wel de juiste expertise en is in staat om tot de brondata te komen. Ze kunnen vervolgens ook nog eens de tabellen op zo’n manier aan elkaar knopen dat er bruikbare en leesbare informatie uitkomt. Door hun eigen financiële achtergrond en flexibiliteit, kunnen we ook discussie voeren over de klant specifieke verwerkingswijzen, waardoor de analyses ook echt bruikbaar zijn. Hierdoor ontzorgt SoliTrust ons van dataverzameling tot een leesbaar rapport!

Wij werken op dit moment voornamelijk samen voor de geld-goederenbewegingen voor handelsbedrijven. Dankzij de analyse van SoliTrust kunnen we in een oogopslag zien of de financiële registratie zuiver is geweest en waar de uitzonderingen zitten. Door de duidelijke visualisaties maakt het een stuk gemakkelijker om het met de klant te bespreken. Hetgeen in het verleden nog weleens onder de radar bleef door toepassing van deelwaarnemingen, zie je nu heel expliciet terug omdat de totale populatie worden beoordeeld. En de veronderstelde verbanden die er normaal gesproken zijn, die worden nu ook heel expliciet en inzichtelijk gemaakt.

We werken vooral in het mkb+ en ook daar is een steeds verder gaande trend naar het automatiseren van processen. Hierdoor voeren wij vaker IT audits uit als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Wat je merkt  is dat de inrichting van (IT-)procedures vaak wat minder geformaliseerd is. Daardoor kun je er als accountant hierop niet altijd steunen. Heeft er bijvoorbeeld gedurende het jaar functievermenging plaatsgevonden? Of zijn gedurende het jaar bevoegdheden heel ruim geweest? Is het wachtwoordbeleid slecht ingericht? Dan kan de data-analyse van SoliTrust, in aansluiting op externe bevestigingen, heel effectief bijdragen in het verkrijgen van voldoende zekerheid. Wat dat betreft is het een hele mooie aanvulling op alles rond IT-auditing en past het ook in de trend binnen de accountancy.

Onze klanten vinden het ook super interessant dat we meer gebruik maken van data. Ik zie dat klanten nadenken over of al bezig zijn met dashboarding. Voor hen geeft de data-analyse van SoliTrust inspiratie bij het inrichten van hun dashboard. De analyse geeft namelijk niet alleen de uitzondering weer, maar zorgt ook voor een totaaloverzicht. In heel veel gevallen is dat een bevestiging van wat men altijd al dacht en voelde, maar soms leidt het ook tot bijzonderheden waarvan het hogere kader had verwacht dat het beter ging. De uitkomsten van  die analyse grijpen dan terug op processen binnen de organisatie, welke verder kunnen worden geoptimaliseerd. Dit verhoogt de effectiviteit en kan op termijn ook leiden tot besparingen.”