Jan-Willem Löwik, partner bij Mazars

“Als Mazars willen we continu werken aan hogere kwaliteit en verdieping in de controle. Zodat het eindproduct verbetert en de beleving ervan bij onze klanten. SoliTrust helpt ons met data-analyse en rapportages daar handen en voeten aan te geven.

De data-analyse biedt een solide basis om te komen tot een oordeel bij de financiële verantwoording. Wij zetten SoliTrust bij een groot aantal controleopdrachten in. Het zorgt voor een nog betere audit en de rapportages zijn heel bruikbaar in het verantwoordingsproces richting dga, rvc of RvB.

Het is vooral ook handig bij het maken van een rondrekening, de geld-goederenbeweging en het signaleren van bijzonderheden, zoals artikelen met de waarde van 1 euro of opvallende creditnota’s. Vervolgens kunnen we met medewerkers van de klant in gesprek en ons werk als controlerende accountant verder doen.

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol en de manier waarop de toezichthouder ons beoordeelt eveneens. Met de data-analyse van SoliTrust hebben we een goede onderbouwing van wat we precies hebben gedaan. We kijken niet naar een paar facturen, maar door gebruik van de brondata naar alle facturen, vanuit wel zes of zeven verschillende invalshoeken. We hebben nu met een redelijke mate van zekerheid zicht op alle afwijkingen en specials.

Het helpt bovendien richting de klant meer te doen dan de controle alleen. Het biedt inzichten voor advies. Zo wordt zichtbaar of bepaalde processen bijvoorbeeld te veel zijn opengezet of andere onwenselijke situaties. De inzichten zijn ook bruikbaar om bijvoorbeeld efficiencykansen in het productieproces bij klanten zichtbaar te maken.

De beleving bij het eindproduct, onze controle, verbetert zodoende op tal van fronten. Kortom, de data-analyse en rapportages van SoliTrust zijn voor ons een hulpmiddel om nog beter te doen waar wij voor staan: op een nuchtere en laagdrempelige manier onze klanten bijstaan, met ze mee te denken en te ontzorgen, maar bovenal een kwalitatief goede audit uit te voeren.”