door Ernst Albers

De toepassing van data-analyse in de accountantscontrole is het gesprek van de dag. Of het nou gaat om handreikingen, publicaties of onderzoeksrapporten alles wijst op de ogenschijnlijk onbegrensde mogelijkheden van data-analyse. De grootste bottle neck voor accountants blijkt telkens weer het verkrijgen en/of het creëren van een bruikbare dataset voor het uitvoeren van analyses. De oplossing? Een standaard data-model

Op basis van onze ervaringen hebben we vijf voordelen van het gebruik van een standaard data-model bij het toepassen van data-analyse op een rij gezet. Zodat ook jij daarvan kan profiteren!

Voordeel 1: Maatwerk

Wanneer drie kinderen gevraagd wordt om met tien LEGO stenen een zo sterk mogelijke toren te bouwen, is de kans groot dat er drie verschillende torens tevoorschijn komen. De één hoeft niet sterker te zijn dan de ander. Dat hangt ook af van de vraag wat ‘sterk’ is. Maar er wordt in alle gevallen gebruik gemaakt van dezelfde LEGO stenen.

Vraag drie accountants om een bepaalde post te controleren en grote kans…

Een standaard data-model laat zich wat dat betreft goed vergelijken met LEGO stenen en de analyse met het bouwen van de toren.

Voordeel 2: Kwaliteitsniveau

Op het moment dat de beslissing is genomen om data-analyse toe te passen, is de logische eerste stap dat een strategie wordt uitgedacht. Wat moet het ons brengen? Hoe gaan we het uitvoeren? Hoe gaan we het vastleggen?

Om de analogie met de LEGO stenen vast te houden; er is bedacht hoe de sterke toren eruit moet zien, maar welke bouwstenen zijn er nodig? Het laat zich makkelijk raden dat het met standaard LEGO stenen makkelijker bouwt dan met woestijnzand.

Voordeel 3: Efficiëntie en consistentie

Nadat is bepaald hoe de sterke toren eruit moet zien, is het wel wenselijk dat in elk dossier dezelfde sterke toren wordt gebouwd. Een omschakeling van LEGO naar een andere bouwsteen is dan niet graag de stap die je wilt maken. Dat risico is wel aanwezig, door de grote diversiteit in IT landschappen.

Laten we passend een bouw en een handelsonderneming als voorbeeld nemen. Het werkt wel zo efficiënt als we voor de controle van twee bouwondernemingen dezelfde LEGO stenen tot onze beschikking hebben en uiteraard ook voor twee handelsondernemingen. Nog efficiënter en consistenter wordt het bouwen van een sterke toren als bijvoorbeeld de data-opbouw van het grootboek, de inkoop- en verkoopfacturen hetzelfde zijn.

Voordeel 4: Meerwaarde

De tijd die overblijft om de toren nog beter te maken zal beperkt zijn als telkens opnieuw over het fundament moet worden nagedacht. Wanneer je al weet welke bouwstenen je tot je beschikking hebt en je daarmee op voorhand al goed kunt nadenken over de vraag wat ‘sterk’ is, kan de overgebleven tijd voor verdere verbetering en verfraaiing worden gebruikt. Daarin kan de meerwaarde voor de klant ook worden betrokken.

Voordeel 5: Analyseren is een feestje

Zo vanzelfsprekend als het is dat met LEGO direct gespeeld kan worden en niet eerst nog zelf de stenen hoeven te worden gemaakt, zo bijzonder lijkt dat bij data-analyse.

Het maken van de stenen levert slechts voor een enkeling een groot plezier op, terwijl het bouwen en verfraaien van de toren voor de meesten een feestje is.

SoliTrust helpt je graag bij het bouwen van een feestje!