door Aline Poeder

Het afgelopen half jaar heb ik bij SoliTrust mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heb ik in een scriptie uitgewerkt, waarbij ik direct mijn studie Toegepaste Wiskunde heb afgerond. Mijn afstudeerstage was een periode om de kennis die ik in mijn studie opgedaan heb, in praktijk te brengen.

Opdracht

Bij SoliTrust staat data-analyse centraal, dit werkveld sluit daarmee direct aan op mijn studie Toegepaste Wiskunde. Voor SoliTrust heb ik een uitdagende opdracht uitgevoerd. Via een controle wordt gekeken of verschillende databestanden op elkaar aansluiten. Door het automatisch toepassen van deze controle met machine learning wordt dit probleem efficiënt en eigentijds aangepakt. Voor mij dus de uitdaging een geschikt model te vinden en mijn wiskunde kennis en ervaring hierdoor in praktijk te brengen.

Machine learning

Algoritmes uit de machine learning tak zijn vernieuwende en eigentijdse modellen. Meer dan ooit tevoren wordt deze tak van algoritmes toegepast in het automatiseren en voorspellen van processen. Tijdens mijn onderzoek heb ik mij in veel van deze modellen verdiept om de kennis en werking van deze modellen te leren. Hiermee heb ik mijn kennis, die ik vanuit mijn opleiding verkregen heb over de machine learning, kunnen uitbreiden. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan in programmeertalen zoals SQL en Python. Hierbij heeft SoliTrust mij veel ondersteund en de mogelijkheden geboden om mijzelf te ontwikkelen.

Resultaat

De afstudeeropdracht omvatte het maken van een nieuw eigen machine learning model. Het eigen gegenereerd model geeft een goede voorspelling, waardoor het model direct een bijdrage levert aan de data-analyses die uitgevoerd worden. Dat het model direct ingezet wordt geeft veel voldoening voor het werk dat ik geleverd heb in de afgelopen maanden. SoliTrust heeft mij daarbij ook goede begeleiding gegeven om dit resultaat te behalen. Ik heb de ruimte gekregen om te groeien in mijn kennis en vaardigheden en kon met al mijn vragen – als leek in de wereld van accountancy – rekenen op veel geduld en bekwaamheid van mijn collega’s. Ik heb mijn afstudeerperiode als erg fijn ervaren bij SoliTrust!