De toenemende behoefte aan automatisering bij organisaties zorgt voor nieuwe uitdagingen. Hoe maken we onze processen veilig en betrouwbaar? En hoe halen we vervolgens het maximale uit de verzamelde gegevens? Hoe kunnen we deze data op waarde schatten? We helpen accountants en organisaties bij deze ontwikkeling.

Accountantscontrole

We hebben ons eigen datamodel ontwikkeld om de gegevens uit beschikbare databronnen op efficiënte wijze te ordenen en te analyseren. We valideren de data en verwerken deze resultaten in diepgaande en tegelijk heldere rapportages. We doen dit periodiek of jaarlijks in het kader van de accountantscontrole. Daarnaast ontwikkelen we analyses die direct toepasbaar zijn binnen advisering op het gebied van bijvoorbeeld fiscaliteit of due diligence.

IT-auditing

Onze brede kennis en ervaring binnen diverse sectoren en verschillende type organisaties stelt ons in staat passende oplossingen te bieden voor uiteenlopende IT risk management vraagstukken. Zowel ondersteunend aan de accountantscontrole of in het kader van verbetering van de governance van een organisatie. Data gedreven leggen wij de link naar informatiebeveiliging, compliance en informatievoorziening.

Managementinformatie

Of het nu gaat om Microsoft Dynamics, SAP, Exact of AFAS bijvoorbeeld, we hebben de kennis en ervaring om de data te ontsluiten en te interpreteren. En dat niet alleen, we weten ook de diverse databases en externe databronnen te combineren om zo extra inzicht te bieden. Om data gedreven beslissingen te kunnen nemen is het daarbij vooral van belang om vraagstukken vanuit de juiste dimensie te benaderen. Dan ontstaat het soort inzicht dat echt waarde toevoegt.

Procesanalyse

We reconstrueren, analyseren en optimaliseren processen op basis van de schat aan data die organisaties bezitten. De data biedt inzicht in het werkelijke verloop van processen. In de praktijk blijkt dit vaak anders te zijn dan de beleving van directie, management en accountants. Met moderne technieken zoals process mining bieden we inzichten die vertrouwen geven in de huidige processen of concrete aanknopingspunten voor verbetering.